Tekstit

Sotavalmius tarkastettu, Itämeren laivaston maavoimakomponenttia vahvistettu

Talvikoulutuskauden tarkastusharjoitukset sekä Eteläisen ja Läntisen sotilaspiirien yllätykselliset taisteluvalmiustarkastukset ovat päättyneet. Yleisesikunnan päällikön armeijankenraali Valeri Gerasimovin mukaan talvikoulutuskauden tarkastusharjoituksiin osallistui yli 300 000 sotilasta, mikä luku vastaa noin kolmannesta Venäjän asevoimien kokonaisvahvuudesta.   Venäjän puolustusministeriön ilmoituksen mukaan Krimillä pidettyyn taisteluvalmiusharjoitukseen osallistui Eteläisen sotilaspiirin 58. Armeijan, Keskisen sotilaspiirin 41. Armeijan, maahanlaskujoukkojen 7. ja 76. Ilmarynnäkködivisioonan sekä 98. Maahanlaskudivisioonan joukkoja. Läntisen sotilaspiirin taisteluvalmiustarkastukseen osallistui joukkoja myös Pohjoisesta laivastosta.  Harjoitukset osoittivat, että Venäjän asevoimien eri tasoilla toimivilla esikunnilla on taitoa suunnitella sekä kykyä että kapasiteettia toteuttaa varsin lyhyessä ajassa merkittävä joukkojen keskitys haluamalleen alueelle.   Venäjän puolustusministeriö

Joukkojen keskityksiä, kaksipuoleisia sekä rutiiniharjoituksia - talvikoulutuskauden tarkastusta, vai myös jotain muuta?

Venäjän asevoimissa on käynnissä perinteisesti koko huhtikuun kestävä talvikoulutuskauden tarkastusvaihe. Sen aikana tarkistetaan asevoimien päivystys-, taistelu- ja liikekannallepanovalmius sekä joukoissa vallitseva henki. Tässä tarkoituksessa Venäjän asevoimissa järjestetään huhtikuun aikana yli 4 000 taisteluharjoitusta, joista noin 800 on kaksipuoleisia. Tänä vuonna yleisesikunnan toteuttama tarkastus kohdistuu Itäiseen sotilaspiiriin. Muut sotilaspiirit toteuttavat omat talvikoulutuskauden tarkastusharjoitukset.   Keneltäkään ei ole jäänyt huomaamatta Venäjän joukkokeskitykset Ukrainan suuntaan. Ukrainalaisten mukaan (14.4.) sen Venäjän puoleisten rajojen tuntumassa on 56 pataljoonan taisteluosastoa, joiden yhteenlaskettu miesvahvuus on noin 110 000 sotilasta. Mikäli lukumäärä pitää edes likimain paikkaansa, venäläissotilaiden määrä Ukrainan rajan tuntumassa on valtava. Tällä hetkellä joukkokeskitysten todellisen syyn tietävät vain venäläiset itse. Ne voivat liittyä, kuten puolust

Pohjoiselta laivastolta vahvoja suorituskykynäyttöjä

Kuluneen kahden viikon aikana Pohjoisen laivaston ja Läntisen sotilaspiirin joukot ovat harjoitelleet runsaasti ja monipuolisesti. Ylivoimaisesti kovimmat suorituskykynäytöt antoi Pohjoinen laivasto. Ensin fregatti Gorškov ampui ohjusaseellaan yli 300 kilometrin päähän Novaja Zemljalla olleisiin maamaaleihin. Heti perään kahden päivän kuluttua arktisella merialueella nousi paksun jään läpi pintaan yhtäaikaisesti kolme ydinsukellusvenettä muutaman sadan metrin etäisyydelle toisistaan. Tätä operaatiota suojasi kaksi MiG-31-hävittäjää, jotka ilmatankkauksen päätteeksi kävivät kääntymässä Pohjoisnavalla.  Ydinsukellusveneiden demonstraatio voidaan tulkita ainakin näytöksi Yhdysvalloille siitä, että Venäjän ydinasetriadin merikomponentti pystyy tarvittaessa laukaisemaan ydinaseita myös pysyvän jään alueelta.    Myös Pohjoisen laivaston armeijakunta- ja merijalkaväkijoukot ovat harjoitelleet, joskaan eivät yhtä säväyttävästi kuin merimiehet. Petsamossa (venäläisittäin Petšengassa) sijaitseva

Havaintoja pääasiassa Itämeren alueelta

Nyt lähestytään kovaa vauhtia sitä aikaa keväästä, kun Venäjän asevoimien sotakalustoa ja harjoitusinfrastruktuuria aletaan pikkuhiljaa virittämään talvikunnosta kesäkäyttöä varten. Luonnollisesti pohjoisessa sijaitsevat varuskunnat aloittavat kesäkauteen siirtymisen etelän joukko-osastoja myöhemmin. Joukon sijainnista riippumatta siirtymävaihe kestää noin kuukauden päivät. Yhtä varmana kevään merkkinä on myös se, että sotilaspiirit aloittavat vuoden pääsotaharjoitukseen tähtäävät valmistavat harjoitukset. Tässä tarkoituksessa venäläiset ja valkovenäläiset pitivät ensimmäisen yhteisen Zapad-2021-harjoitukseen valmistavan harjoituksen Läntisessä sotilaspiirissä Nižni Novgorodin alueella. Harjoitusjoukon kokonaisvahvuus oli noin 300 sotilasta. Venäjän asevoimista harjoitukseen osallistui T-72B3-taistelupanssarivaunukomppania 1. Panssariarmeijan 6. panssariprikaatista. Valkovenäläisten harjoitusjoukko oli puolestaan muodostettu kolmen eri mekanisoidun prikaatin sotilaista. Osa harjoitukse

Kaksipuoleisia taisteluharjoituksia, maahanlaskukoulutusta ja elektronista sodankäyntiä

Helmikuun viimeisellä viikolla juhlittu isänmaanpuolustajien vuosipäivä keskeytti asevoimien harjoitustoiminnan pariksi päiväksi, jonka jälkeen on palattu tavanomaiseen päivärytmiin. Viimeksi kuluneen kahden viikon aikana on kerrottu pitkästä aikaa kaksipuoleisista taisteluharjoituksista, joista ei ole käytännössä uutisoitu sitten viime kesän. Liekö COVID-19 vaikuttanut tapahtuneeseen? Poiketen ”normaalista” maavoimien kaksipuoleisia taisteluharjoituksia ei ole pidetty ”kuten ennen vanhaan” pataljoonan taisteluosasto kokoonpanossa, vaan niissä on toimittu komppanian taisteluosastoina. Näin on menetelty muun muassa Kannaksella sijaitsevassa 138. Moottoroidussa jalkaväkiprikaatissa ja Itämeren laivaston 11. Armeijakunnan moottoroidussa jalkaväessä.    Ylipäätään maavoimien harjoitustoiminta näyttää elpyvän, sillä Läntisen sotilaspiirin ilmoituksen mukaan helmikuun aikana 6. ja 20. Armeijan sekä 1. Panssariarmeijan moottoroitujen jalkaväkijoukkojen taisteluammuntoihin osallistui yli 12 00

Toimintaa etupäässä merellä ja ilmassa

Kuluneet kaksi viikkoa ovat olleet varsin tasaista menoa Suomen lähialueilla olevissa Venäjän asevoimien joukoissa, eikä esimerkiksi maavoimien osalta ole juuri mitään mainitsemisen arvoista. Ennen varsinaisten lähialueen tapahtumien käsittelyä voitaneen mainita, että Valko-Venäjän suunnalta on kantautunut uusia tiedonmurusia tämän vuoden strategisesta esikunta- ja johtamisharjoituksesta Zapad-2021:stä.  Noin viikko sitten presidentti Lukašenka kertoi, että pääosa harjoitustapahtumista pidetään Valko-Venäjällä sijaitsevilla harjoitusalueilla. Harjoitusvalmisteluihin liittyen vastikään päättyi Valko-Venäjän ja Venäjän voimaryhmän johtoportaan esikuntaharjoitus. Sen kanssa samanaikaisesti Valko-Venäjällä pidettiin asevoimien taisteluvalmiuden kohotusharjoitus taisteluammunnoin.  Tässä yhteydessä on paikallaan todeta, että Venäjän asevoimien vuotuinen pääsotaharjoitus on strateginen harjoitus, missä harjoitellaan valtiotasolla poikkeusoloihin varautumista. Täten se koskettaa tavalla tai t

Keskiössä valmius ja johtaminen

Kuluneen kahden viikon aikana Suomen lähialueella olevien Venäjän asevoimien joukkojen toiminnan keskiössä on tavalla tai toisella ollut valmius ja johtaminen. Tähän on olemassa kaksi syytä: Ensinnä palveluksessa olevan nuoremman saapumiserän koulutuksessa on saavutettu vaihe, jossa sitä aletaan valmistella ”valmiudelliseen rintamavastuuseen”. Toiseksi kuluvana vuonna Venäjän asevoimien pääsotaharjoitus pidetään Läntisen sotilaspiirin alueella, mistä syystä joukkojen johtamisvalmiuksia testataan ja kehitetään perinteisesti jo hyvissä ajoin ennen varsinaista päätapahtumaa.   *** Pohjoisen strategisen johtoportaan alueella on ollut toimintaa niin maalla, merellä kuin ilmassa. Pohjoisen laivaston 14. Armeijakunnassa pidettiin taisteluvalmiuden kohotusharjoitus, jossa armeijakunnan viitekehyksessä perustettiin alajohtoportaiden johtamispaikkoja joukkoyksikön (pataljoona / vast.) tasalta alkaen ja harjoiteltiin niiden toimintaa.  Vuonna 2017 perustettu 14. Armeijakunta, jonka esikunta sijai